Kontaktujte nás
Jak zálohovat Windows PC zdarma aneb zálohování dat s Veeam agent

Ochrana koncových zařízení EPP, EDR a XDR

white link
A person writing on laptop keyboard
,, Vývoj ochrany koncových zařízení se za poslední roky proměnil v sofistikované centrální systémy chránící veškeré koncové zažízení, včetně detekování a analýz bezpečnostních incidentů v reálném čas. "

V dnešní době lze chránit koncová zařízení těmito systémy:

 1. EndPoint Protection (EPP)
 2. EndPoint Detection and Response (EDR)
 3. eXtended Detection and Response (XDR)

EndPoint protection (EPP)

Předchůdce EPP jsou klasická řešení, která se soustředí primárně na škodlivý kód - Antivirová řešení s centrální správou.Cílem dnešních platforem ochrany koncových bodů (EPP) je zabránit útokům na koncové body před vektory hrozeb, jako je malware, zranitelnosti zero-day a útoky bez souborů.EPP používá k detekci útoků několik metod. Porovnává malware a další souborové hrozby pomocí databáze známých signatur hrozeb; používá blacklisty nebo whitelisty k blokování nebo povolení aplikací, URL, portů a adres; a poskytuje sandbox, kde lze bezpečně spouštět a testovat soubory podezřelé z napadení malwarem. Advanced EPP také využívá behaviorální analýzu a strojové učení k hlášení neobvyklé nebo podezřelé aktivity na koncových bodech.

EPP poskytuje softwarové agenty nasazené na koncových bodech, ale obvykle má komponentu cloudové správy, která shromažďuje a analyzuje data a umožňuje bezpečnostním analytikům k nim přistupovat z centrálního rozhraní.

Warning sign.
Platformy ochrany koncových bodů se zaměřují na prevenci. Jako první obranná linie chrání před hrozbami, jako je malware, základní phishing a automatické útoky.

Mezi klíčové vlastnosti patří:

 • Signatury hrozeb – starší antivirová funkce, která detekuje hrozby tím, že je porovnává se známými signaturami malwaru.
 • Statická analýza – analyzuje podezřelé binární soubory, obvykle pomocí technik strojového učení, aby odhalila škodlivé funkce.
 • Podívat se na reálné statistiky a nejvíce nebezpečné útoky?Analýza chování – i při absenci známých signatur hrozeb mohou řešení EPP analyzovat chování koncových bodů a identifikovat anomální vzorce, které vyžadují prozkoumání.
 • Whitelist a blacklist – blokuje nebo umožňuje přístup ke konkrétním IP adresám, URL a aplikacím.
 • Sandbox – testuje škodlivé chování spuštěním souborů ve virtuálním prostředí před jeho normálním spuštěním na koncovém zařízení.
Získat nabídku na EPP řešení
Hand holding mobile phone.

EndPoint Detection and Response (EDR)

Když EPP selže, detekce a reakce koncových bodů mohou zachytit hrozby, které překročily první linii obrany. To umožňuje týmům pro zabezpečení IT identifikovat narušení, izolovat postižené koncové body a iniciovat automatické nebo manuální akce. Tento druh bezpečnostního řešení umožňuje sledovat chování aplikací, procesů a uživatelů v reálném čase a upozornit na potenciální anomálie či nebezpečné akce.Díky tomu může tým zodpovědný za bezpečnost rychle identifikovat nové, neznámé hrozby a podniknout nezbytné kroky k jejich zastavení.

Warning sign.
EDR posiluje schopnost identifikovat, monitorovat a reagovat na podezřelé aktivity na koncových zařízeních, jako jsou pracovní stanice, servery a mobilní zařízení.

Mezi klíčové vlastnosti patří:

 • Detekce hrozeb a upozornění – detekuje škodlivou aktivitu a neobvyklé procesy na koncovém bodu a upozorní bezpečnostní týmy.
 • Vyšetřování incidentů – umožňuje forenzní vyšetřování centrálním shromažďováním bezpečnostních událostí a provozních dat z více koncových bodů.
 • Zamezení incidentů – zabraňuje šíření běžných bezpečnostních incidentů automatickým izolováním infikovaných koncových bodů a zabráněním šíření hrozeb po síti.
 • Reakce na incidenty – umožňuje bezpečnostním týmům provádět akce s odezvou na koncových bodech, jako je vymazání a opětovné zobrazení kompromitovaného koncového bodu nebo resetování hesel.
Získat nabídku na EDR řešení
Picture of Tablet

eXtended Detection and Response (XDR)

XDR řeší problém vysoce složitých síťových prostředí a obtížnost korelování a zkoumání signálů z různých bezpečnostních nástrojů.XDR vylepšuje tradiční EDR rozšířením ochrany na všechny síťové a aplikační vrstvy, včetně cloudové infrastruktury, aplikací SaaS a jakéhokoli síťového adresovatelného zdroje.

XDR využívá strojové učení ke kombinování dat z více vrstev zabezpečení a identifikaci útoků, které pokrývají více systémů v prostředí IT.Využívá pokročilé analýzy k odfiltrování šumu, který je typický pro většinu organizačních sítí, a identifikuje skutečné bezpečnostní incidenty.XDR transformuje data událostí s kontextovými informacemi, takže bezpečnostní týmy mnohem rychleji a snadněji vyšetřují incidenty.

Místo toho, aby museli stahovat a porovnávat data z více bezpečnostních nástrojů, mohou vidět všechna příslušná data na jedné centralizované konzoli.Automatizuje forenzní analýzu, integruje více signálů do jednoho obrazu, umožňuje rychlé vyšetřování a zvyšuje důvěru ohledně indikátorů kompromitace (IoC - Indicators Of Compromise).

Na trhu je dnes velké množství EPP/EDR/XDR systémů a není jednoduché vybrat ten správný. Pomůžeme Vám s výběrem, nasazením, správou a dohledem všech EPP systémů.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.