Kontaktujte nás
Co je dark web neboli temný web

Kompletní dodávky a migrace IT na klíč

IT worker checking wires

Každá firma potřebuje svého dodavatele IT, ať už se jedná o hardware nebo komplexní IT služby. Naše znalosti a zkušenosti v kompletních dodávkách a plánování projektů na klíč jsou právě to, co oceníte při spolupráci s námi. Zbavíme vás všech starostí, zároveň s námi ušetříte a pomůžeme vám:

Najít a zajistit vhodného dodavatele internetu a nastavit vše potřebné

Navrhnout, realizovat či rekonstruovat počítačovou kabeláž

Dodat a nastavit aktivní prvky v síti (switche, routery, wifi, firewally)

Dodat, nastavit, případně migrovat serverové IT systémy a klientské stanice

Zabezpečit vaši síť

Provádět dohled proaktivně spravovat vaše kompletní IT

Je zákonité, že IT prostředí zastará a je potřeba ho nahradit novým. Tento proces obnovy se v IT světě nazývá migrace – přesun. Dobré naplánování migrace, tak aby celá akce neomezila vaše podnikání a nedošlo k nedostupnosti či ztrátám, je klíčové. Za 20 let praxe jsme úspěšně provedli velký počet migrací, z nichž mnohé byly velmi složité a náročné. Nejčastěji se jedná o tyto situace:

Přesun síťové infrastruktury (fyzický přesun rozvaděče, kabeláže, serverovny)

Vytvoření nové síťové infrastruktury (přečíslování, zavedení VLAN, routování)

Dodávky nového hardware serverů nebo switchů

Migrace systémových síťových služeb, aplikací, el. pošty, podnikových systémů

Virtualizace stávajícího systému

Zřízení hybridního cloudu, migrace el. pošty do cloudu

Přechod na firewall s aktivní kontrolou obsahu

Virtualizace klientských zařízení

Dodávka, instalace pracovních stanic a migrace uživatelských dat

Ozvěte se nám

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ještě dnes ozveme.
 
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.