Kontaktujte nás
Co je dark web neboli temný web

Audit kybernetické bezpečnosti

hands writing on the laptop keyboard

Audit kybernetické bezpečnosti je proces, který se zaměřuje na analýzu bezpečnostních opatření, postupů a procesů organizace v oblasti informačních technologií, ve vztahu k definovaným požadavkům.

Tento proces zahrnuje analýzu fyzických, technických a organizačních opatření, která organizace používá k ochraně svých dat a systémů.Výsledky konzultací, analýz a testů převedeme do srozumitelené závěrečné zprávy, ve které navrhneme i konrétní doporučení pro dosažení požadované úrovně kybernetické bezpečnosti.
Cílem auditu je identifikovat rizika a potenciální hrozby v systémech, sítích a procesech organizace, aby bylo možné navrhnout a implementovat účinná opatření pro zlepšení celkové kybernetické ochrany.

Audit také pomáhá organizaci splnit legislativní povinnosti a požadavky na shodu s předpisy a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nezapomeňte

  • kvalita auditu je založena především na zkušenostech auditora

  • ani kvalitní audit nezajistí kvalitu samotné implementace doporučených kroků

  • následná kontrola a sledování stavu je důležitá pro udržení požadované úrovně kybernetické bezpečnosti

Ozvěte se nám

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ještě dnes ozveme
 
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.