<
Kontaktujte nás
Jak zálohovat Windows PC zdarma aneb zálohování dat s Veeam agent

Microsoft Copilot

white link
Microsoft Copilot wallpaper
,, Váš AI pomocník pro zvýšení produktivity! "

Microsoft Copilot je produktivní nástroj, který využívá sílu umělé inteligence, ke zvyšování vaší produktivity. Díky jednoduchému chatovacímu rozhraní, dostupného v aplikacích Microsoft, odemyká Vaši kreativitu a pomáhá lépe porozumět zpracovávaným informacím.

Až 77% uživatelů, kteří začali Copilot používat se ho už nechtěli vzdát. Až 70% uživatelů dokonce uvedlo, že jsou díky Copilotu produktivnější a 68% uživatelů zaznamenalo zvýšení kvality jejich práce.

Co Copilot používá za technologie?

Copilot pro Microsoft 365 používá kombinaci LLM (Velké Jazykové Moduly), což je typ algoritmu umělé inteligence (AI). Používá techniky hlubokého učení a rozsáhlé datové sady k porozumění, shrnutí, predikci a generování obsahu. Tyto LLM zahrnují předem natrénované modely, jako jsou Generative Pre-Trained Transformers (GPT), například GPT-4, navržené tak, aby v těchto úlohách vynikaly.

Sémantický index

Díky vylepšené interakci s vašimi osobními a firemními daty, prostřednictvím funkce Microsoft Graph
a vytvořením nového indexu, vylepšuje sémantický index vyhledávání ve službě Microsoft 365.

Poznámka: Sémantický index zohledňuje zabezpečení a zásady v Microsoft Graph, takže když uživatel zadá dotaz buď přímo
prostřednictvím vyhledávání, nebo v Microsoft Copilot, je to vždy v kontextu zabezpečení uživatele a je vrácen pouze obsah,
ke kterému má uživatel přístup.

Kde všude můžu Microsoft Copilot najít a využít?

Copilot je dostupný v těchto aplikacích: Word, Excel, PowerPoint, Loop, Outlook, Teams, OneNote, Whiteboard, Microsoft Graph, Business Chat a další aplikace, které jsou součástí Microsoft 365.

Jak funguje Microsoft Copilot pro Microsoft 365?

Funkce Microsoft Copilot pro Microsoft 365, které uvidíte v aplikacích Microsoft 365 a na dalších místech, se zobrazují jako inteligentní funkce s možností pro zadávání výzev (promptů). Microsoft používá proprietární technologie, které vám pomáhají bezpečně přistupovat k vašim organizačním datům, používat je a spravovat. S Copilotem lze komunikovat v našem přirozeném jazyce.

Kolik Copilot stojí a jak se licencuje?

Microsoft Copilot nelze koupit jako samostatnou službu / funkci. Je to dodatkový produkt a je potřeba jedna z níže uvedených licencí:

 • Microsoft 365 E5
 • Microsoft 365 E3
 • Office 365 E3
 • Office 365 E5
 • Microsoft 365 A5 pro zaměstnance školy
 • Microsoft 365 A3 pro zaměstnance školy
 • Office 365 A5 pro zaměstnance školy
 • Office 365 A3 pro zaměstnance školy
 • Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business Premium

Které jazyky Copilot pro Microsoft 365 podporuje?

S výjimkou Excelu je Copilot podporován v následujících jazycích:

 • Angličtina (US, GB, AU, CA, IN)
 • Španělština (Španělsko, Mexiko)
 • Japonština
 • Francouzština (Francie, Kanada)
 • Němčina
 • Portugalština (Brazílie)
 • Italština
 • Zjednodušená čínština

Copilot v Excelu je aktuálně podporován pouze v angličtině. Čeština je na seznamu brzy přidaných a podporovaných jazyků.

Rozdíl mezi Microsoft 365 Copilot a Copilot Pro

Microsoft 365 Copilot je pro firemní použití a vztahuje se k licencím v paragrafu výše, zatímco Copilot Pro je pro domácí a školní použití, kdy uživatel má zakoupenou licenci Microsoft 365 pro domácnosti.
Ve funkčnosti se mnoho neliší, avšak cena je pro každé předplatné jiná.

Cena pro firemní využití: $360 za jednoho uživatele / rok (nelze zakoupit měsíční předplatné)

Cena pro domácnosti: $20 za jednoho uživatele / měsíc.

Přehled několika aplikací a jak vám Copilot pomáhá:

Word
Powerpoint
Loop
Koncept s využitím
funkce Copilot
Generujte text s formátováním a bez formátování v nových
nebo existujících dokumentech. Wordové soubory lze také
použít pro uzemnění dat.
Chat
Vytvářejte obsah a souhrny, pokládejte otázky k dokumentu a
vytvářejte jednoduché příkazy prostřednictvím chatu.
Koncept s využitím
funkce Copilot
Vytvářejte nové prezentace z výzvy nebo wordového souboru s
využitím podnikových šablon. Powerpointové soubory lze také
použít pro uzemnění dat.
Chat
Souhrn a otázky a odpovědi
Jednoduché příkazy
Přidávejte snímky a obrázky nebo provádějte změny
formátování v celé prezentaci.
Vytváření obsahu
pro spolupráci
Vytvářejte obsah, který se dá zlepšit spoluprací
prostřednictvím přímých úprav nebo vylepšení prostřednictvím
funkce Copilot.
Outlook
Trenérské tipy
Získejte trenérské tipy a návrhy týkající se srozumitelnosti,
zabarvení a tónu a také celkovou evaluci zprávy a návrhy nazlepšení.
Souhrn
Udělejte souhrn e-mailového vlákna, který uživateli pomůže
rychle pochopit diskuzi.
Koncept s využitím
funkce Copilot
Čerpejte z jiných e-mailů nebo obsahu z Microsoft 365, ke
kterým už má uživatel přístup.
Teams
OneNote
Chat
Uživatelé můžou vyvolat funkci Copilot v libovolném chatu.
Copilot může shrnout obsah chatu až 30 dní před poslední
zprávou v daném chatu. Copilot používá jako zdrojový obsah
pro odpovědi jenom jedno vlákno chatu a nemůže odkazovat
na jiné chaty nebo typy dat (například přepisy schůzek, e-maily
a soubory). Uživatelé mohou s Copilotem komunikovat
výběrem předem napsaných výzev nebo psaním vlastních
otázek. Mezi odpovědi patří citace s možností kliknutí, které
uživatele nasměrují na příslušný použitý zdrojový obsah.
Konverzace s funkcí Copilot probíhají na bočním panelu, který
uživatelům umožňuje kopírovat a vkládat. Konverzace s
Copilotem po zavření bočního panelu zmizí.
Schůzky
Uživatelé můžou vyvolat funkci Copilot během schůzek nebo
volání v rámci stejného tenanta. Copilot použije přepis v
reálném čase k zodpovězení otázek uživatele. Používá pouze
přepis a zná jméno uživatele, který otázku zadává. Uživatel
může zadat jakoukoli otázku nebo použít předem určené výzvy;
Copilot ale bude odpovídat jenom na otázky související s
konverzací na schůzce z přepisu. Uživatel může
zkopírovat/vložit odpověď a získat přístup k funkci Copilot po
skončení schůzky na stránce Rekapitulace.
Copilot
Umožňuje uživatelům přistupovat k datům přes rozhraní
Microsoft 365 Graph a využívat funkce LLM. Ke Copilotu lze
přistupovat v Teams a při přihlášení ke službě Bing pomocí
účtu služby Active Directory.
Whiteboard
Zajišťuje vyšší tvořivost a efektivitu schůzek a debat. Pomocí
přirozeného jazyka můžete požádat funkci Copilot, aby
generovala nápady, organizovala nápady do témat, vytvářela
návrhy, které uvedou nápady do života, a shrnula obsah
tabule.
Koncept s využitím
funkce Copilot
Pomocí výzev můžete vytvářet koncepty plánů, generovat
nápady, vytvářet seznamy a organizovat informace, což vám
pomůže snadno najít to, co potřebujete.
Aplikace
Funkce
Popis
 
Kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny soubory cookie" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.