Kontaktujte nás
Co je dark web neboli temný web

Analýza počítačové sítě

analysis paper on the table
"Službu "Analýza počítačové sítě" nejčastěji zpracováváme pro majitele nebo manažery firem, kteří potřebují získat obecný přehled, nebo ověřit nezávislým specialistou stav IT ve své firmě - jednoduše, přehledně, srozumitelně."

Analyzujeme celou síťovou infrastrukturu, hardware, software, systémy, databáze, programy, stav bezpečnosti, kam IT směřuje, kde se dá ušetřit, kde se dá IT zlepšit.

Postup analýzy

1. Stanovení kritérií, cílů a rozsahu analýzy

Každý má jiná kritéria a cíle.  Proto je dobrý začátek každého auditu stanovení kriterií, cílů a rozsahu analýzy přímo pro vaše potřeby.Nejčastěji se jedná o získání obecného celkového přehledu o stavu IT a jeho financování nebo o podrobnou analýzu celé síťě a všech souvisejících aspektů.

2. Samotná analýza

Podle stanovených kritérií, cílů a rozsahu se analýza provádí formou konzultace nebo formou auditu na místě nebo kombinací obojího.

3. Vyhodnocení a závěrečná zpráva

Závěrečnou zprávu dopňuje zavěrečná konzultace v podobě představení zjištěných okolností.Výsledná zpráva obsahuje nejen podrobný popis stavu celého IT, ale i shrnutí pro manažery pro porozumnění stavu IT v kontextu s potřebami firmy, celkové použitelnosti, bezpečnosti, konceptčnosti, efektivnosti a výhledu do budoucnosti.

Analyzujeme a spravujeme počítačové sítě od roku 2003Získejte profesionální a objektivní pohled na vaše IT, bez zatížení historickým vývojem a osobních vztahů

Ozvěte se nám

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ještě dnes ozveme
 
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.