Kontaktujte nás
Co je dark web neboli temný web

EDR vs EPP vs MDR: Jaký je rozdíl?

Ochrana koncových zařízení

EDR vs EPP vs MDR: Jaký je rozdíl?

EPP - EndPoint Protection (ochrana koncových zařízení)

funguje nezávisle na dohledu, pasivně předchází známým a často neznámým hrozbám. Je považován za nástroj prevence hrozeb v první linii, který chrání prostřednictvím izolace koncových bodů bez viditelné aktivity koncových bodů.

EDR- Endpoint Detection and Respond (detekce a reakce)

je na druhé straně aktivně využívaným řešením reakce na dopady pro bezpečnostní týmy. Pomáhá operátorovi vyšetřovat a omezovat aktivní narušení, aktivně odhalovat hrozby a reagovat na ty, které jsou pro EPP nezjistitelné. Agreguje data koncových bodů napříč podniky a generuje informace o údajích o útocích na více koncových bodů a kontextu.

Moderní strategie kybernetické bezpečnosti fungují v modelu „předpokládají porušení“. Zajišťují, že pokud a když dojde k narušení, existují účinné prostředky, jak na útok reagovat. Zatímco EDR předpokládá, že došlo k narušení, EPP se snaží zabránit tomu, aby hrozba zasáhla koncový bod.

Zatímco řešení EPP indikují narušení detekcí známých signatur a atributů, EDR využívá nástroje pro vyhledávání hrozeb založené na chování, čímž přidává další vrstvu obrany.

A zatímco EPP vyžaduje minimální dohled po úspěšné instalaci a konfiguraci, EDR vyžaduje bezpečnostní experty, aby prozkoumali a analyzovali potenciální hrozby.

Tato dvě řešení se vzájemně doplňují a pro efektivní zabezpečení koncových bodů by měla být používána společně. Mnoho řešení EPP tedy zahrnuje technologii EDR jako funkci nebo přidružený produkt.

MDR - Managed Detection and Response (manažovaná detekce a reakce)

vzdato zjednodušeně, je vlastně EDR technologie zabalená do outsourcované služby. Je to EDR, se kterou dostanete speciální bezpečnostní tým, který se zabývá vzniklými bezpečnostními alerty.

Není problém nainstalovat a rozběhnout EDR ve výchozím nastavení. Problém nastáva s okamžikem konfigurace, ladění a hlavně následnou investigací detekovaných událostí.  Jedná se o problém časový (někdo se EDR musí neustále věnovat) a profesní (musí se mu věnovat bezpečnostní specialista).

Ve službě MDR získáte tým bezpečnostních expertů a jejich know-how.

EPP vs EDR vs MDR: Co byste si měli vybrat?

Proč zvolit EDR?

EDR poskytuje inteligentní detekci a viditelnost. Zkušený personál dokáže filtrovat falešné poplachy, najít použitelná data a včas odhalit hrozby. Nejdůležitější je, že EDR umožňuje reagovat na útoky na koncové body, pokud jiná bezpečnostní opatření selžou.

Proč zvolit EPP?

EPP provádí monitorování a detekci hrozeb poskytuje monitorování a ochranu koncových bodů. Vyžaduje malý dohled a snadno jej spravuje kvalifikovaný IT tým. Na rozdíl od EDR nevyžaduje pravidelné sledování. Pokud je hostován v cloudu, využívá méně prostředků a lze k němu přistupovat odkudkoli.

Koncové body jsou pro podniky jedním z nejdůležitějších prostředků pro sledování bezpečnostních hrozeb. Zatímco EPP je reaktivní a navržený tak, aby zabránil útokům z běžných zdrojů hrozeb, EDR umožňuje vaší organizaci reagovat rychleji a umožňuje bezpečnostním týmům jednat a hrozbu omezit nebo zastavit.

Proč zvolit MDR?

Pokud nechcete udržovat vlastní tým specialistů na kybernetickou bezpečnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale přesto potřebujete mít své systémy pod dohledem EDR, MDR je tou správnou cestou, protože dokáže využít sdílené IT odborníky a zpřístupnit jejich znalosti i na vaši firmu.

MDR je často levnější než udržování vlastního bezpečnostního týmu (pokud se vám je vůbec podaří sehnat), protože MSSP poskytovatelé MDR využívají své zdroje i na ostatní své zákazníky.

Pro většinu podnikových organizací je nejlepší kombinace EPP a EDR. Mnoho EPP to uznává tím, že jako součást své platformy zahrnuje funkci EDR. Pro mensí firmy je ideální volbou MDR.

Nejlepší řešení pro vaši organizaci bude záviset na faktorech, jako je zranitelnost, rozpočet a tolerance vůči riziku pro konkrétní koncové body a síť jako celek.

 
 
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.